Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Výtah z dějin

Motto:

Přijmi bože vroucí dík
že jsem římský katolík.

Jan Hus I

Co to je, že u Rýna
dýmí se jak z komína
celý koncil k Rýnu klusá
upalují Jana Husa.
Na hromadě roští
až se z toho poští.
Jistě má dnes větší trému
nežli míval v Betlehému
když vynášel svoje ctnosti
duse se svou otylostí
když se díval z mešní knihy
fraucimóru za výstřihy.
Nemá asi myslím ceny
abych líčil trapné scény
co vyváděl když ho k pasu
kousal oheň do ocasu.
A když bylo po slavnosti
kat posbíral zbylé kosti
smetl též hrst popele
z jeho tučné prdele
a migl s tím do Rýna
což se dodnes vzpomíná.
Z toho plyne naučení
nehas, po čem ti nic není
ať nezhyneš v plamenech
jak ten blbec z jižních Čech.

Mistr Jan Hus II

Mistr Jan Hus
byl vola kus.
Za tu jeho sprostou tlamu
zapálili pod ním slámu.
Protivil se církvi svaté
a ty jeho konce znáte.
V Čechách to tak nenechali
no, aby se neposrali
oděli se v divné kroje
a začali sprosté reje
jedni tuším Adamiti
chodili jen s holou řití.
Stálo to pak hodně potu
než tu nahou žravou slotu
katolíci pochytali
a po křesťansku spořádali.
Od těch dob pak čeští lidi
hrozně za Husa se stydí.

Páter Koniáš

Teď, ó lyro slavně zvuč
neopěvám žádný puč
ale pátra Koniáše
jemuž kdekdo křivdy páše.
Jak byl dobrý jak byl milý
bludy káral s velkou pílí
nespočtete noční bdění
jež vydržel při mučení
chtěje tak ty zlé kacíře
přivést zas ke svaté víře.
Zato byl však jako drak
na veškerý knižní brak.
Za tu jeho lidskou lásku
tys ho, Aloisi Jirásku
zprznil jako na potvoru
v tom svém známém morzakoru.
Jirásek se nasral mocně
vzal kolo a jel do Chocně.
Od těch dob pak Jiráska
mají v Chocni za páska.

Poprava českých pánů

Pamatuj si český synku
toho posvátného rynku
neb tam kdysi pro výstrahu
popravili smečku vrahů
jež naši na Bílé Hoře
pochytali jako tchoře.
Lid se směje, je to psina
jak jich kat po hlavě stíná
každá nová utlá hlava
salvy smíchu vyvolává,
jenom Mistr Kampanus
prohlásil, že je to hnus.
Kdo to jde jak zmoklá ovce
hleďme! z Budova Budovce!
Nenadál se svého krachu
teď má plnou prdel strachu.
Náhle nastal velký ryk
moment, moment, okamžik!
Kat udělal šmik šmik šmik
a už je ticho - hrabě Šlik.
Po popravě tři sta let
zemský ráj to na pohled.

Jan Kozina (torzo)

Co je to v Plzni za psinu
popravují tam Kozinu
nedal si srát na hlavu
teď má z toho popravu.
Na paměť této příhody
stojí tam Škodovy závody.