Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Astrachancy

Astrachancy pryjéchali
mnógo vódky výpyli
vsje báryšni pajebáli
i v rajála1) náblyli.
1)rajál - česky piano

Soudrúzi 1

Soudrúzi,
cesta ke kommúně je sámyj trn i hrot
rudoarméjec se próto něobéjde bez poržadnych bót.
Rudoarméjec všéchny trny i hroty ulame,
i pak, patom, my, ke kommuně volnou cestu mame.

Soudrúzi 2

Soudrúzi,
šéržik, to je květ nášych asvobodítělej.
Soudrúzi,
šéržik, to je květ rudoj ármiji.
próto mu ržikejme
návždy: bez sovětskovo svázu.

Agresoři

Na zemi i širém moři
rozdrtíme agresoři.
Ej chu chu,
i ve vzduchu!

Bolševické tituly

Oficiální bolševický titul jugoslávského prezidenta Josipa Broze Tita zněl:
Imperialistický lokaj, kat jugoslávského lidu, krvavý pes Tito.
Takto musel být Tito nazván při jakékoliv zmínce o něm.

Černobyl

Když v roce 1986 bouchnul Černobyl, byli hasiči voláni až 5 minut po výbuchu, občanům města Pripjať vedle elektrárny to bylo oznámeno až druhý den slovy, že "došlo k neuspokojivé radiační situaci", stopadesátitisícové město se začalo evakuovat až třetí den a evakuace trvala týden.
V našich novinách to oznámili až za týden zprávou, která říkala, že "takových běžných případů se na atomových elektrárnách v USA stane 2000 za rok".
A to byl u moci už Gorbačov se svou glasností!
Nezapomeňte!

Blud s tisíciletím v roce 2001:

Křesťanský letopočet nám říká, kolik let v určitém roce od Kristova narození uplynulo. Z toho vyplývá, že v roce 1 se Kristus nenarodil, nýbrž měl první narozeniny. Rok 1 byl rokem 1 po Kr., a tomu se dá rozumět jako „jeden rok po narození Krista“. Skutečným začátkem křesťanské éry je proto rok předcházející roku 1, jemuž se říká rok 1 před Kristem, ale měl by být označován jako rok 0. První tisícíletí - millenium se na základě zjevení sv. Jana očekávalo s obavami, co přinese, a čekalo se až naskočí ten nový letopočet, to strohé písmeno "M", jak se tehdy psal v římských číslicích rok 1000. Rok 999 se tehdy totiž mohl psát buď jako CMXCVIIII nebo CMXCIX, a kombinace MI, což je rok 1001, už není žádné zajímavé nebo nové datum.
Pokud tedy přijmeme předpoklad, že křesťanská éra začíná rokem narození Krista, tj. rokem 0 astronomického letopočtu, pak 21. století a 3. tisíciletí začalo už na Nový rok 2000. Toho si byl jistě vědom i papež Jan Pavel II., když v roce 2000 svoji pouť po místech působení Ježíše Krista vykonal jako pouť k 2000. výročí kristova narození.
Jestliže pak někdo chce slavit přelom století nebo tisíciletí až v roce končícím jedničkou tak, jak Američani prezentovali přelom tisíciletí až v roce 2001 (a přitom všechny ostatní, kteří to neakceptovali, měli za blbce), tak by si měl uvědomit, že i Kristovi bylo v těchto "přelomových" létech vždy o jeden rok více, než by správnému jubileu, jakým „zarovnaná léta“ jsou, příslušelo.
Je to přeci jednoduché, jak to známe od narození:
Narodil jsem se v květnu 1935. Rok 1936 byl první rok po mém narození, byl mi tedy tehdy už 1 (jeden) rok (po mém narození). Podle Američanů bych měl slavit „PADESÁTINY“ v roce 1986, ale to mi už bylo 51 let, a své pravé padesátiny jsem tím úplně prošvihl, tedy lapidárně řečeno prosral.
I moje babička mi vykládala o tom, jak slavili přelom letopočtu a vstup do nového století na Nový rok 1900 a zakládali si na tom, že můj otec byl sice narozen ve století 19. (v únoru 1899), ale všechny svoje narozeniny už bude slavit v novém, 20. století! Že by najednou dvacáté století trvalo 101 let? O tom jsou přeci zprávy v tehdejších novinách, o přelomu století se ale zmiňují jen před 31. prosincem 1899.
Je to jako s centimetrem. Dokud to není celý centimetr, můžeme mluvit jen o milimetrech (jako o měsících), nebo třeba o 0,9 centimetru. O centimetru můžeme mluvit teprve po jeho dosažení. A 1,1 centimetru je daleko víc, než centimetr.
Více v kapitole O počátku našeho letopočtu v Ranci kalendářů zde.
Cumbuch Manana