Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Misionáři

Íránci věděli, jak v iráckém Kurdistánu nenápadně našlapovat po špičkách. Nikdy se tu nepokoušeli šířit perskou kulturu, umisťovat zde okupační jednotky regulérní armády nebo obracet sunnitské Kurdy na ší´itský islám. Ironickou korunu tomu nasazují američtí misionáři, kteří se dnes po stovkách pohybují v iráckém Kurdistánu a snaží se místní obyvatelstvo obracet na křesťanství. Kurdové si pak kladou otázku: Tak kdo je tady větší náboženský fundamentalista, Íránec nebo Američan?
Robert Baer: Jak naložit s ďáblem

Nový Mnichov?

Čtyři velmoci, Francie, Německo, Velká Britanie a Italie, tedy přesně ty, které kdysi podepsaly Mnichovskou dohodu, se opět bez ohledu na malé státy dohodly, že prostřednictvím nedodržování pravidel budou moci tunelovat společnou měnu euro.
Miroslav Macek, 9.10.2008

Lisabonská smlouva

Vaše názory na Lisabonskou smlouvu mne nezajímají. Budete to muset podepsat.
Europoslanec Cohn-Bendit

Naděje umírá poslední

Svět člověka povstal ze změtených útrob dřívější hlušiny. I on je vystaven nebezpečí selhání a obrácení vniveč. „DOUFÁM, ŽE SE POSTAVÍ“, (Halvaj Šejamod), zvolal Bůh… a tato naděje, která doprovázela celé následující dějiny světa a lidstva, zdůrazňovala již od počátku, že tyto dějiny jsou poznamenány stopami obrovské nejistoty.
A. Neher: „Vision du temps et de l´ histoire dans la culture juive“, Les cultures et le temps, Paris, Payot 1975, p. 179.
Zarážející je, že i Bůh mohl jen doufat, že se mu postaví...
Dnes už je po nejistotě veta. Máme Viagru.

Globální oteplování a CO2

Podle NASA byl loňský rok (2008) nejchladnější v celém tisíciletí. Mnoho lidí má zřejmě pocit, že za jejich života musí dojít k nějakému zásadnímu kolapsu civilizace a odmítají připustit, že - statisticky chápáno - je nejpravděpodobnější prostě to, že žijeme v období úplně "normálním", průměrném.
Pavel Houser

Přínos zimní olympiády 2010

Zapamatujme si slova Petra Nováka, trenéra Martiny Sáblíkové, proč Martina získala ty dvě zlaté a jednu bronzovou: "Vždycky říkám, že svěřenci jezdí tak dobře, jak dobře jejich trenér pije."

Dějiny se opakují

Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.
Marcus Tullius Cicero v roce 55 př. Kr.

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, demokracie jim to také dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.
Sokrates

Ukázalo se, že dělníci nebyli myšlenkou na osvobození své představivosti nijak zvlášť uchváceni. Místo aby zaplavovali umělecké galerie a recitály poezie, vykazovali dále nezdravý zájem o sport, sledování televize a chmelové nápoje.
Joseph Heath a Andrew Potter: Kup si svou revoltu!