Některé výrazy z guatemalské mayštiny

Doslo k chybe v kodovani.
(výslovnost uvedena kurzívou)
česky cakchiquel kakčikel kekchí kekčí ixil ičil mam mam
1  jun  hun      
10  lajuj  lahuu      
2  queb´  keb      
3  oxib´  ošib      
4  cajib  kahib      
5  jo´ob  chób      
6  waqib´  uakib      
7  wuqub´  uukub      
8  waxakib´  uašakib      
9  b´elejeb´  beleheb      
ano  na uojon  na uochon      
auto  ch´i´ch  dži č      
avokado  oj  och      
bota  ax´jab  ažchab      
chile  ik  ik      
chile suché  chak´ir ik  čakchirik      
chile zelené  rax ik  rašik      
chleba    kaxlan kua  kašlan kua    
děkuji  mantiox chawe  mantioš čaue      
děkuji  (vám)      chijon t´tey  č´chon ť ťchej
děkuji  (ti)matiox  matyjošbantios  bantyjost´an t´ich  tantyšchijon t´ t´a  č´chon ť ťá
děkuji mnoho  matiox chaua  matyjoš čaua      
dobře  utz, mantiox, yet?  uc mantioš, jet?      
dobře  utz  uc    ph´m´  pchng
dobré dopoledne  zak´ar´  sakchař    tins kixi  tinskiši
dobré odpoledne  utzilaj xe´ek q´iij  ucilah šek ích      
dobré odpoledne  xka´ij  ška ich    tins kaxi  tinskaši
dobře spi  xka wr´x´  škauwřž      
dobře, děkuji  utz matiox  uc matyjoš      
dobrou chuť      b´an la echu b´al  ban leš bal  
dobrou noc  xoc a ká  šok aká      
dobrou noc  ujäl ni kik´el  uchel nikikchel      
dobrý den  (obecně, ženě)    ich nan  iš nan  
dobrý den  (obecně, muži)  tzhóna  dzhchónaich pap  iš pap  
dobrý den  utzilaj aniim  ucilah anímsajaric  sacharik    
Hola!  (muži) Quichéxla, ta  šla ta      
Hola! (ženy)  (Quiché)xla, nan  šla nan      
jak se jmenuješ  wach a bi, yet?  uačabi jet?      
jak se jmenuješ ?  a tux abie  atuš abijé    tit t´bi  tit tčbí
jak se máš  pozdravutz a wach  uca wuačchan xacuil  čan šakuilukaa  ukátin t´ai  tintchaj
jak se máš?  utz a wach?  ucauač      
jak se máte  pozdrav    nima tzi´  nyma cíotuen t´ey  otuen ťchej
jazyk  a´wak  auak      
jídlo  (typické)  tib´elkua  tybwelkuabochbol  bošbol  
jídlo s tortilou  r´l kijl uaij  řelkichl ua ich      
jste vítáni  cat oc lok paja  katok lok paha      
kočka  sian  sijan      
košile  a tiak  aťjak      
kuře      aka´x  akač  
limonek  limonx´  limonž      
miluji tě  yit uaje  jituache      
miluji tě  k´ax katinna´o  kaškatinao      
moc dobré  koah jax  koahchaš      
moc dobré  (jídlo)mas jar´  maschař  b´an chito  ban šitu  
můj dům  hua ch´och  uadžoč      
na zdraví  utz a wach  ucauač    otuen t´a  otuenďšá
nashle později  jura chik  chura čík      
nashle zítra  chuak chik  čuak číkas ta saaman  astasáma  in chix´´e  inčišchře
ne  ma ne  mane      
ne  n...taj  nn tah      
ne , vůbec ne  maj ono han  machonohan      
nos  a´san  ásan      
odkud jsi ?  ah chu xa piwa yit  ačušapiuajit      
oko  na´awach  náauač      
pan, muž  ache, achí, tata  ače, ačí, tata      
paní, žena  kopoj, noya, nana, í-xoc  kopoh, noja, nana, íšok      
pes  tje  the      
pikantní velice  mas pok´an  maspokchan      
pomeranč  alanx´  alanž      
pomerančový džus  ri atj alanx´  ri atchalanž      
postel  kauar´ xpan ra chadz´  kauař španra čaddz      
rty  achí  ačí      
sbohem  (adios)      k´en weya  kgen ueja
sbohem  (adios)kiri ka  kiri kain cuan bi  inkuanbíorach  orašk´lazun  kglazun
sbohem, adios  quin ´ec  kin ek      
sbohem, adios  chawila awib  čauilauib      
sedni si  kajtu ie  kachtuje      
slepice    kaxlan  kašlan    
spát  kauar´  kauař      
stůl  mes  mes      
sůl  a tjan  atchan      
šťastnou cestu  ta bana kuent  tabanakuentxíiktech uutsil  šíkteč úcil    
tortila    kua  kua    
ucho  ax kej  aškech      
uvidím tě za chvilku  ga ta r´i a tin sat  gchataři aťinsat      
uvidíme se za chvíli  ga ta r´i a tin sat  gchataři aťinsat      
velké břicho  nim a pan  nymapan      
velké horko  mas kat´an  maskaťan      
veselé vánoce  xta´a xaj hun na mas  šta ašahchun namas      
vítejte  utzilaj k´uneem  ucilah kunem      
vlasy  a´wi  aui      
vstup  (ty)katok  katok      
vstupte  kixtok  kištok      
zuby  a´wech  aueč      

domů  | info  | jazyky  | kalendáře  | kuchyně  | nezbytnosti  | šumava  | fórum a diskuze  | fotogalerie |
mapy  | odkazy - links  | statistiky  | kontakt - emajl  |

<< zpět