česko - mayský a maysko - český slovník
(mexická mayština yucateco)

Sestavil Mañana ze slovníků Diccionario Motul (Antonio de Ciudad Real, Mérida, 1551)
a Vocabulario español-maya (Mauricio Zavala y Alejandro Medina, Mérida, 1898).

Doslo k chybe v kodovani.
čísla
Česky Yucateco
seřaď seřaď
 1    hun   
 10    lahun   
 11    buluk   
 12    lahka´   
 13    oxlahun   
 14    kanlahun   
 15    ho´lahun   
 16    uaklahun   
 17    u´klahun   
 18    uaxaklahun   
 19    bolonlahun   
 2    ka   
 20    hunkal   
 3    ox   
 4    kan   
 5    ho´   
 6    uak   
 7    u´k   
 8    uaxak   
 9    bolon   

Česky Yucateco
seřaď seřaď
 a    ix   
 a    yetel, ұ   
 aby    tumen   
 ačkoliv    bac   
 agave    cahum   
 ale, avšak    hex   
 ale, avšak    heuac   
 ano    la   
 ano    ua   
 atole (kukuřičná kaše)    sa´j   
 atole (kukuřičná kaše)    zaca   
 atole (kukuřičná kaše)    ul   
 atole (kukuřičná kaše)    izul   
 atole (kukuřičná kaše)    coppen   
 atole (kukuřičná kaše)    ak za   
 až (do)    tak   
 babička    mamich   
 banán    box   
 batát    iz   
 bdění    kib   
 bederní pás    ex, maxtlatl - NA   
 bělost    sakil   
 bez (ne šeřík!), mimo    achac   
 bez, mimo    xma   
 bez, mimo    ixma   
 běžet    yalkab   
 běžet, - za někým    alcab, alcabtah   
 bílit    bitun   
 bílý    sac   
 bílý    sak   
 bít    p´uch   
 bíti    ta hadz tah   
 bláto    akal   
 blízko    hal   
 bohoslužba    u zianku   
 bolest    yaj   
 bolest    chapahal   
 boleti    chapahal   
 brambor, batát    iz   
 bráti    cha   
 bratr    sukuun   
 břichatec    ah nak   
 břichatec    ah ziz nak   
 břichatec    puk uz   
 břicho    nak´   
 břicho    ko   
 brzy    babahel   
 buben    pax huncul   
 bubeník    ah bolon paxche   
 budí, ten kdo    ah ahzah cab   
 budit    ahzah   
 bůh    ku   
 býti    tzacal   
 býti (míti se)    yanhal   
 býti hotov    tahal   
 býti jednomu    achunach hanal   
 býti mokrým    dzamal   
 býti nemocen    acan   
 býti vkusným    ciihal   
 býti - může být    zamac   
 býti - může být    xa   
 býti - může být    uel   
 býti - může být    hiix   
 býti - může být    hii   
 cahuix       
 cecek    im   
 celkem    bak xoc   
 celý    tadzhunppel   
 chcanky    uchul   
 chile verde    yaax ik   
 chlad    ceel   
 chladný    pah   
 chlapec    xipal   
 chlapec    tankelen xipal   
 chodit    xinxinbal   
 chřestýš    ahau can   
 chřestýš    ah tzab can   
 chtít (- něco)    kat (cibah)   
 chtít něco    cibah   
 chudý    otzil   
 cigareta, doutník    chamal   
 cigareta, doutník    chuchlem   
 co    bax   
 co    bal   
 cokoliv    babal   
 cokoliv    lavac   
 cucat    chuch   
 cucat, sísat    dzuudz   
 často    zuu   
 často    zupul   
 čelo    pol   
 černý    box   
 černý    ek   
 čerstvý, svěží    celem   
 čerstvý, svěží    lik   
 červi    yiblel luum   
 čich, kdo má dobrý    ah boboc ni   
 čichat    cecheb   
 čichat    hat zim   
 číslo    xocol   
 čistit    yultan   
 čistý    cuuzaan   
 člověk    xib   
 člověk    huinik   
 člověk starý    uchben ma´ak   
 čokoláda    chukwa´   
 čokoláda    käkow (lacandon)   
 ďábel    xibalba   
 daleko    nach   
 daleko    nachil   
 daleký    nach   
 daleký    lamallam   
 dát jíst    uiiltezah   
 dát, dávat    dzabilah   
 datel    ah colomte   
 dávat dary    ocol can   
 dávno    uch   
 dávný    uchben   
 dávný    xamanach   
 dědeček    tatich   
 děkuji    messiox   
 děkuji    kolabal   
 děkuji    dyos bo´otik   
 děkuji ti (dělám mé dary tobě)    tan in meetic in zil tech   
 dělat    beeltah   
 dělat    pot   
 dělat    yancunah   
 dělit    hatz cabtah   
 den    kin   
 déšť    haa   
 déšť    chac   
 déšť    chulub   
 déšť    chaak   
 děvče    xchupal   
 díra    bizil   
 díra    hax   
 díra    holol   
 díra    chomol   
 díra    paal   
 dítě malé, mimino    nux   
 dívat se    ich   
 dívat se    ilmah   
 dívat se    pacat   
 dlouhý    chauac   
 dlouhý    chouac   
 dlužník    ah ppax   
 dmýchat oheň    ppulezah   
 dnes    ual   
 dnes    i ual   
 do    i   
 dobře    yutzil   
 dobrý    yutzil   
 dobrý, přijatelný    cich   
 dobrý, přijatelný    cici   
 dobrý, přijatelný    tibil   
 dobrý, přijatelný    utz   
 dobytek očkovaný    uakax   
 dohromady    bakte   
 dojit    podz   
 dole    yanal   
 dostat    kam   
 dostat    topp   
 drcený    kutbil   
 dřevo    te   
 dřevo    chee, te   
 dřímat    nicib   
 dříve    yaam   
 dříve    pachil   
 dříví    si´   
 drobit    upp   
 dům    otoch   
 dům    naa   
 dumat, přemýšlet    xotol   
 dveře    chi na   
 dveře    hol na   
 dveře    ol na   
 elote    nal   
 fazole    buul   
 fazole    ib   
 fylodendron    akal kumche   
 grimasa    edz   
 had    can   
 hermafrodit    ah ca ham cobol   
 hezká    xkichpan   
 hezká    ki´ichpan   
 hlad    uiih   
 hlad    huii   
 hlad (velký)    uiih, chctun uiih   
 hlava    pol   
 hlava    hool   
 hlava domu    ah chun cahil   
 hledat    chectetah   
 hledat    bohol   
 hlemýžď    urich   
 hloupnout    buyukhal   
 hluchý    coc   
 hnůj    xaan   
 hnusný    pec   
 hnusný    ah bithbil ni   
 hnusný    tah   
 hoch    tankelen xipal   
 holka    xloobayen   
 holka prsatá    ix choo   
 homosexuál    ah top chun   
 hora    muul   
 hořák    tajche   
 hoření    to´ok   
 hořet    elel   
 horizont    thol caan   
 hořký    t´uul   
 horoucně    yelel   
 host nezvaný    ah ziilba uinic   
 host zvaný    ah chan na   
 host zvaný    hula   
 host zvaný    payalte   
 host zvaný    uula   
 hovno    oyomol   
 hovno    taa   
 hrabat    paam   
 hrdlo    kal   
 hříšník    ah keban   
 hřmění    acan chac   
 hrnčířská    xpatk´ at   
 hrubý    bok   
 hubený    bekech   
 hvězda    ek   
 impotentní    toch   
 já    ten   
 jádra semletá    muxbi sikil   
 jaguár    balam   
 jak, jako    bic   
 jak, jako    bacin   
 jak, jako    hibic   
 jak?    bix   
 jakoby    dze   
 jaký je?    ba´ax   
 jaký, který    hek   
 jas    sasil   
 játra    tanam   
 jazyk    than   
 jazyk    ak   
 je (on)    tian   
 jednou    hun uadz   
 jeho    y   
 jelen    ceh   
 jemný    achacnac   
 jenom    chen   
 jenom    cach   
 jestli    ih   
 jestli    na   
 ještě    azab   
 ještě    catac   
 jídlo    hanal   
 jih    nojol   
 jindy    chinchin   
 jindy    bibikin   
 jindy    kahalbil   
 jíst    mak   
 jíst    chibal   
 jíst    hanal   
 jít    ximbal   
 jít    binel   
 jít    benel   
 jméno, název    kaba   
 jsem člověk    xiben   
 jupka (vzorovaná)    huipil   
 jupka (vzorovaná)    ac bon   
 k    te   
 k    tac   
 kakao    xcacau   
 kam    tab   
 kámen    tun   
 kámen    tunich   
 kanec    kitam   
 každý, pokaždé    amal   
 kde    tab   
 kde?    tu´ux   
 kdo    max   
 kdo    mac   
 kdo?    maaxi   
 kdo?    makalmaak   
 kdokoliv    lauac   
 kdy    bikin   
 kdy    lic   
 kdy    tab   
 klas kukuřičný    nal   
 kleštěnec    ah bil uinic   
 kmen    ok   
 kněz    ah tib ol   
 kněz    ah pul haa   
 kněz    ah kin   
 kniha    buj   
 kniha    huun   
 kočka    mis   
 kohout    t´el   
 kohout    ah cax   
 kolem    nadz   
 kolem    um   
 kolem    tuuz   
 kolem    bakcab   
 koleno    pi´ix   
 kolik    bahun   
 kolik    hay   
 končit    dzoczah   
 končit    lahanzah   
 konec    dzoc   
 konec    hol   
 konec    lah   
 konec    nak   
 konec    hidz   
 koroptev    ah zul   
 košík    xú´ux   
 koupat    ichkil   
 kouř    ts´u´uts   
 kouř    budz   
 kouř    thubub   
 kouření    ppulut   
 kouřit    zikar (jazyk chortí)   
 kov, kovový    maskab   
 krabička    lak   
 králík    t´uul   
 krásný    cich celem   
 krev    olom   
 krev    kik   
 krocan    ah tzun   
 krocan    ah tzoo   
 kromě    yok´ol   
 který    hek   
 který    heklay   
 který    mac   
 který, jaký    hek   
 kukuřice    ixim   
 kukuřice    xiim   
 kumpán    k´ab   
 kůň    tzimin   
 kunda    cham   
 kunda    pel   
 kurva    ah ximbal chuplal   
 kus, část    xel   
 kus, část    tzuc   
 květ    lol   
 kypět    locancil   
 kypět    oom   
 kyselý pomeranč    suudz pakal   
 kýta    tzelek   
 lámat    opp   
 laskat    kucinah   
 laskat    baytah   
 laskavý, kdo laská    ah bay   
 lázeň    ichkil   
 lékař    ah dzac   
 lékař    ah kax nah   
 lépe    ci   
 lépe    cix   
 ležet    pecmal   
 líbat    lac-chii-tah   
 líbat    udzbinah   
 líný    ah mek kab   
 líný    ah mak ol   
 list    lee   
 lístek    le´   
 líti, (- se)    baac (bacchahal)   
 lstivec    ah bay ol   
 máčet, namočit    akzah   
 mačeta    máskab   
 maguey    ci   
 málo    tzatza   
 málo    concon   
 malý    chichán   
 malý    dze   
 malý, ten malý    chan   
 malý, ten malý    un p´iit   
 maminka    na´   
 maso    bak   
 máte    yan   
 matka    zayomal   
 med    mom   
 med    cab   
 medvěd    ah zam hol   
 měnit    kex   
 menstruace    hula   
 měřit    p´is   
 měsíc (luna)    uj   
 měsíční    uliz   
 mezi    yam   
 mezitím    calac   
 míčová hra    pitz, chiquiuhtapayōlhuiliztli - Nahua   
 milovat    hakbah   
 milovat    yacunah   
 mimo    yok´ol   
 miska    cat   
 místo    cuch   
 míti    yan   
 míti    yanhal   
 mlčet    chiicil   
 mlčící, zamlklý    chenaan   
 Mléčná dráha    ah poou   
 Mléčná dráha    tamacaz   
 mléko    kaab   
 mletý    kutbil   
 mlha    akab yeeb   
 mlít    kut   
 mluvit    bin   
 mluvit    cihil   
 mluvit    halmah   
 mnoho    hunac   
 mnoho    ya´ab   
 mnoho    yaab   
 mnoho    yaab   
 mnoho, (velmi -)    ban, (banban)   
 mnohokrát    on muc   
 množství    bakal   
 modlitba    payal chi   
 modrý    yax   
 motovidlo    chuch   
 motýl    tsunuun   
 motýl    péepem   
 mrak    mu´yal   
 muž    icham   
 muž    ah atancab   
 muž    ah atan   
 mys    to´on   
 mys    ch´oo´   
 mystifikovat    kuz   
 myš    choo   
 mýti    ichinah   
 mýti se    ichcil   
 na    utial   
 na    yok´ol   
 náboženství    ocol ku   
 náboženství    oc olal   
 nad    yok´ol   
 nad, na    ok   
 nádoba (na pití)    luch   
 nádoba (na vodu)    cum   
 nádoba (na vodu)    ah caliz chu   
 nádoba (na vodu)    bok   
 nádoba (na vodu)    xam   
 nádoba z tykve    luch   
 naklonit se    nayal   
 naklonit se    chintal   
 nakonec    baac   
 nakonec    huk   
 nalézt (- něco náhodou)    chicpahal (caxan)   
 namáčet    akzah   
 naopak    dzictan   
 naplnit    buth   
 naplnit    tixancunah   
 nápoj opojný    bal che   
 nápoj z nezralé kukuřice    akal ix   
 narodit    si´ijil   
 nastoupit cestu    hau paalu   
 náš    caa   
 ne    maab   
 ne    mta   
 ne    ma   
 nebe    ka´an   
 nebe    caan   
 nebe    cah   
 něco    babal   
 několik    ua bahun   
 nemnoho    yacal   
 nemocen (býti)    acan   
 nemravný    pakchinte   
 nepříjemný    k´as   
 nepříjemný    ma´   
 nést    binezah   
 nešťastný    ppippix   
 nevkusný    zap   
 nikdo    mamac   
 noc, o půlnoci    akbil   
 noc, půlnoc    akbe   
 noha    tzelek   
 noha    ok   
 noha    chek   
 novoluní    hun balan u   
 novoluní    helep u   
 nový    tumben   
 nový    tumul   
 nutný    cenlic   
 nutný    yanil   
 nutný    kabet   
 nutný    hah   
 nůž    kupeb   
 nůž    ta   
 nyní    helel   
 nyní    teac   
 nyní    zam   
 obdarovaný    siten   
 oběd, hostina    zul   
 objímat    dzut mek tah   
 obklopený    holmek   
 obraz    uayazba   
 obřezat    caac   
 obřezat    kup   
 obručř    nadz   
 obsahovat    baalinal   
 obyčejně    baili   
 obyčejný    piz   
 ocenit    chim   
 oděv    nok´   
 odhánět mouchy    p´uch   
 odkud, odtud    likul   
 odpočinek    helel   
 odpočinek    lub   
 odpočívat    helezah   
 odpoledne    ziz kin   
 odpověď    uazak than   
 oheň    kaak   
 okno    calom kin   
 oko    ich   
 on    y   
 opálený    ektun lah   
 opalovat se    zipil kin   
 oplodnit    albailcunah   
 orel    ah hun kute   
 orel    coot   
 osladit    chahuccinah   
 ošklivý    k´as   
 otec    tat   
 otec    yum   
 otec    citbil   
 oteklý    thanmal   
 oteklý    zot   
 otevřený    hee   
 otevřít    ppixzah   
 otevřít oči    ppil ich   
 otevřít se    pachahal   
 padat (z ruky)    dzucul   
 palec    yal kab   
 paměť    kahlay   
 pamětník    ah yaom can   
 pamětník    ah ziyan can   
 pán    yuumil   
 paprika    ic   
 paralytik    ah zizcabil   
 pata    tunkuy   
 patron    ah anat   
 patron    ah antah   
 páv, divoký krocan    ah zubim   
 pavouk    am   
 péci    oppcinah   
 pečený    opp   
 pekari (prasátko)    kitam   
 pěkná    xkichpan   
 peníze    tak´in   
 pes    pek   
 pes    pek´   
 pes    tzul   
 pes    kiikbil   
 pevný    muk´na´al   
 píchat    lom   
 písař    ah dzib   
 pít    huuk´   
 pít    hap   
 pitomec    ah nuludz uinic   
 plachta    kib   
 plakat    ok´ol   
 plamen    ledz kak   
 plátek    le´   
 plést    hith   
 plešatý    ah beel yuc   
 plešatý    ah chac op   
 plnovous    ceb   
 plný    balan   
 plotna, comal    xamach   
 po    yok´ol   
 po, potom    to   
 pochodeň    tajche   
 pod    yalan   
 pod (něčím)    alan   
 podat    bithil   
 podat    cheh   
 podle    utial   
 podle    ti   
 podpaží    xik´   
 podstavec    ok   
 pohlaví    bakel   
 pohlaví    kazal   
 pohoštěný    siten   
 pokaždé    zacach   
 pokládat    tac   
 pokračovat    bayhal   
 pokrm    hana   
 poledne    taxin kin   
 poledne    chum kin   
 poleno    si´   
 polibek    ah lip chi   
 polibek    ah thoy   
 polovina    tan coch   
 pomáhat    yantik   
 pomoci    cha   
 pomoci, podržet    anat   
 pořádek    beanil   
 pořádek    ppizan   
 pořádek    yibal   
 poranit se    cimpahal   
 poslední (den)    hidz   
 potom    catun   
 povídati si    accunah than   
 povíjnice    xtabentún   
 povrchní    cooz   
 povrchní    hay   
 pozole (nápoj)    ah thech cela   
 pozole (nápoj)    keyem   
 práce    xipyah   
 práce    meyaj   
 práce    thooxol   
 práce    menyah   
 práce    kab   
 práce, pracovat    bel   
 pracovat    menyah   
 přání    zidzil   
 přání    ozil   
 prase    k´ek´en   
 přáti    ziidz   
 přáti    kat   
 přáti    hib   
 předvečer svátku    oc man kinal   
 přelévat    bab   
 přes    yok´ol   
 přezdívka, jméno    Cahuix   
 příbuzný    lakoob   
 přicházet    talel   
 příčina, původ    uchbal   
 příčina, původ    than   
 příčina, původ    tayic   
 přidaný    holmek   
 přihodit se    ocol   
 příjemný    pah   
 přímo    hun hol   
 připít    huuk´   
 připravit hostinu    zuultal   
 připravit se    chab   
 připravit se    chaalba   
 přitisknout    dzal   
 přítomnost (v přítomnosti koho)    tan   
 přízrak    akab uanuan   
 pro    utial   
 prodavačka vody    xchupja´   
 proděravět    lom   
 prostitutka, kurva    ix coo   
 prostitutka, kurva    hancab   
 prostitutka, kurva    ah con tzubul   
 protivný    yakal   
 proto    la´ten   
 protože    abla   
 protože    tumen   
 protože    oklal   
 prožívat    cahtal   
 prs    tan   
 prs    im   
 první    ya´axil   
 psát    dzib   
 psát    zabactah   
 pták    ch´ iich   
 pupek    tuch   
 pyj    cep   
 pyj    ach   
 radostný    zalacnac ol al   
 rajče    ppac   
 rajče    p´ak   
 řeč    than   
 řeka    yoc haa   
 řezat    kup   
 rodit    alinah   
 rodit    si´ijil   
 rodit    alancil   
 rohož    poop   
 rok    haab   
 ropa    chapopote - NA   
 rosa noční    akab haa   
 rovněž    catac   
 rozbít    xiixkumbi´   
 rozdělat oheň    ppulezah   
 rozdělat oheň    nudz kak   
 rozhovor    thanalthan   
 rozlít    hoy   
 rozpustit    puk´   
 rozsvítit    thab   
 roztržitý    ch´ iich   
 rozvázat    hoch   
 ruka    k´ab   
 ruka    kab   
 ruka pravá    noo´j   
 různý    hobay   
 řvát    acan   
 ryba    kay   
 ryba    yitz   
 ryba    tzau   
 ryba    cay   
 ryba (čerstvá)    ak cay   
 rychle    seeb   
 rychle    zeb   
 rychle!    chukla!   
 s    icnal   
 s    yetel   
 samice    ix chup   
 samice    chup   
 sandály    xanab   
 sardinka    ix toc   
 sardinka    cheh bac   
 sbírat    mol   
 sbohem, adios    bai ka   
 sčítat    xoc   
 sebe, se    ba   
 sedět    cutal   
 sekera    baat   
 sem    uay tan   
 sestra    kik   
 setby    pak´ aliloob   
 setí    oksaj   
 sever    xaman   
 silný    muk´na´al   
 skutečně    conbol   
 sladký    cii   
 slepice    kax   
 slovo    chii   
 slovo    than   
 slunce    kin   
 slunce    k´in   
 služebník    ah tanlah   
 slyšet    ubah   
 smát se    che´ej   
 smích    cheeh   
 smrad    komoh   
 smrad    tuucnac   
 smrad (kdo)    ah boc   
 smrákat se    ekbizenhal   
 smrákat se    oklenhal   
 smrdět    zam   
 sochař, řezbář    ah hoth   
 soumrak    akabhal   
 spálenina    to´ok   
 spát    uenel   
 spokojený    acaan   
 spolu    haymol   
 spolu    cet   
 spolu    bakte   
 spolu    huncet   
 spolu s    yicnal   
 spolu s    yetel   
 spolu s    pakte   
 spolu s    icnal   
 srát    ppulut   
 srát    yum-kak-tah   
 srdce    ol   
 srdce    puksi´ik´al   
 srdce    qux   
 stará    xnuk   
 stařena    mamich   
 starý    uchben   
 starý    nachaabil   
 stejně, rovnoměrně    ppelech   
 stěna    pak´   
 stopa    ok   
 strava    hana   
 střevíc    xanab   
 strom    che´   
 studený    si´is   
 studna    ch´en   
 suchý    bobohci   
 suchý    ticin   
 sůl    taab   
 sůl    kez   
 sůl    hezem   
 svěží    lik   
 svíčka    cib   
 sviňák    taau   
 svítat    akbo   
 svítat    ahal cab   
 svobodomyslný    ah ziil ol   
 syrový    akal   
 syrový    akacnac   
 šálek    luch   
 šéf    yuumil   
 šiška    chul   
 šít    chuy   
 šít    tzay   
 špatný    lob   
 špinavý    k´ek´en   
 špinit se    cidzmal   
 špinit, (- se)    cidzyah, (cidzmal)   
 šťastný    nahal   
 šťastný    pixan   
 štěnice    cizil   
 štětec    cheeb   
 tabák    kuutz   
 tabák    k´uuts   
 tak    bay   
 také    catac   
 také    xan   
 takový, jako-    laac   
 tam    i   
 tam    tii   
 tam    te   
 tamti    letíoob   
 tamti    ti´   
 tatínek    tat   
 teď    helel   
 teď    hun cach zut   
 tehdy    tamuk   
 tehdy    lic   
 tehdy    ca   
 tělo    bayel   
 téma    chich   
 téměř    ool   
 temný    oklen   
 ten    letí   
 ten, tento    he   
 ten, tento    lay   
 tento, který    keklay   
 tepaný    loot´   
 teplo    yoxol   
 teplý    ppuppuc   
 těsný    dzuuz   
 těsný    huhuchci   
 těsto    sakan   
 tlouci    p´uch   
 tlustý    polok   
 tlustý    puruxón   
 tma    akab   
 to    la   
 tomate, rajče    ppac   
 třebaže    bac   
 trhat    mol   
 trpaslík    ac oc   
 trpaslík    ac uinic   
 trpaslík    ac ximbal   
 tučnost    purux   
 tučný    puruxón   
 tudy    tii   
 tušit    tup   
 tvořit    zihzah   
 tvrdnout    bahmal   
 tvrdý    bab ahci   
 tvrdý    bix   
 ty    ech   
 tykev    k´uum   
 tykev malá    xmejen k´uum   
 ubytovaný    t´uchukba´   
 ucho    xicin   
 ucho    xikin   
 učit se    xook   
 učit se    kambal   
 uhlí, uhel    amay   
 ukazovat    eptal   
 uklidit    xiixtik   
 ulice    hem   
 umělec    ah balam dzam   
 unavit se    canal   
 úplněk    yiih u   
 ústa    chí   
 utkat se    p´is   
 útlý    bekech   
 uvnitř    ichticil   
 uvolnit se    dzumul   
 uvolnit se    munhal   
 už    tun   
 v    ich   
 v    ti   
 v    ichil   
 v    tac   
 vápno    ta´an   
 vařený    tajal   
 vařit (něco)    chac   
 vařit (něco)    poc   
 vařit, dusit    accattah   
 vařit, kypět    bozchalancil   
 vata    ppup   
 včera    holhe   
 ve všech případech    tu laka tu´ux   
 vejce    he   
 velikost    nojchil   
 veliký    lamacnah   
 veliký    chacal   
 veliký    noh   
 veliký    lacam   
 velký    nojoch   
 velmi    pot   
 velmi    hach   
 velmi    zenpech   
 Venuše    ahzah cab   
 věřitel    ah ppaxul   
 ves    kajal   
 vidět    ilmah   
 vidět    ilah   
 víno    acan   
 vinoucí se (rostlina)    akliz (akil)   
 víra    oc olal   
 vítr    ik   
 vítr    ikal   
 vítr s deštěm    ak yaabil ik   
 vlasy    tzotz   
 vně, venku    yoc cab   
 vně, venku    tan cab   
 vnímat    ubah   
 vnímat    cocbah   
 voda    haa   
 voda    chulub   
 voda pitná    aal   
 voda tichá    bihan haa   
 vpředu    ta´nile   
 vracející se    uakahal   
 vracející se    uazaklom   
 vracet se    tulup   
 vracet se    ppapetac   
 vrátit se    uakahal   
 vrch    ok   
 vrch    muul   
 vstávat    ahal   
 všechno    bilim   
 všechno    bakach   
 všechno    lah   
 všude    tatab   
 vůle    olah   
 vy    te´ex   
 východ    lak´in   
 východ slunce    kaatal kin   
 vykostit    zez   
 vylít    tzitzbezah   
 vypeckovat    oxoom   
 vysmívat se, škodolíbit    abtah   
 vysychat    kahmal   
 vysychat, tvrdnout    bahmal   
 vytřít, vyčistit    chul   
 vytřít, vyčistit    baadztah   
 vyždímat mléko z prsu    kiz   
 vzadu    pachil   
 vzdouvat se    teppmal   
 vzdychat    putik   
 vždy    laili   
 vždy    yet okin   
 z    tac   
 za účelem    utial   
 začínat    ocol   
 začínat    hoppol   
 začít    hichinah   
 záda    pach   
 zadýchat se    zezba   
 zajíc    aal than   
 zajíc    ah zez   
 zajíc    ah num   
 zaklínač    ah cunal   
 zaměstnání    bel   
 západ    chik´in   
 západ slunce    ocol kin   
 zapomenout    ppatah   
 záře    sasil   
 zároveň    muki   
 zároveň    ethun   
 zatím    ca   
 zatím    lactun   
 zatmění Měsíce    chibil u   
 zatmění Slunce    chibil kin   
 zatracený    akay   
 zatracený    tzacom   
 zavázat    hach   
 zavázat    hich   
 zchvácený    chachan   
 zde    uay   
 zdravit    cilcinah   
 zdržet se    cuzba   
 zdržet se    zukin   
 zdvojnásobit    uadz   
 zeď    pak´   
 zelený    yax   
 země    lu´um   
 země    luum   
 zítra    zamal   
 zítra, maňana    sa´mal   
 zkoušet    ozob   
 zkušený    tajal   
 zkysaný    zuun   
 zkysaný    chaah   
 zmije    tamacaz   
 znak, písmeno    uooh   
 znát    ohel   
 znát se    ojeltaak   
 zneužít    kazmen   
 zničit    xiixkumbi´   
 zpět    pachil   
 zpívat    k´ay   
 zpráva, novinka    taan   
 zpráva, novinka    cuut   
 zralý jinoch, dívka    ah top zakabil   
 zub    co   
 zvát    pay   
 zvát    pazal   
 zvednutý    l´iki   
 zvuk    tzah   
 želva    aak   
 želva    ac   
 želva    aac   
 žena    atan   
 žena    ah kub   
 žít    cahtal   
 žlutý    kan   
 žlutý    uech   
 žlutý    k´an   


Recoverable fatal error: Object of class mysqli_result could not be converted to string in /data/www/htdocs/manana.cz/slovnik/yucateco.php on line 94