Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Boj se zimou a s úřady v r. 2006

Nenechte se oblbnout úřady! Jako občané tohoto státu máte svá práva, která úřady některým občanům přiznávají a dokonce nadlepšují, zatímco ostatním občanům je upírají, a dokonce preferují tu první, dalo by se říci tu protežovanou skupinu občanů na úkor těch ostatních, které úřady mají za méněhodnotné až méněcenné.
Trvejte na prohrnování cest ke svým domům a nemovitostem! Máte na to právo.
Bojujte za svá práva, nenechte si je bezostyšně brát!

Přečtěte si, jak bojujeme my na Šumavě se stále bolševickou mocí v obci – městě Vimperk.

Pokud byste měli nějaké připomínky, nápady nebo nám chtěli vyjádřit podporu, pište do Fóra Rance Šumava na této stránce!

Poznámka:
V této internetové verzi bylo místo našich konkrétních jmen použito termínu "občané lokality Velký Dům", a to z jednoduchého důvodu. My obyčejní občané jsme stále soukromé osoby, představitelé obcí jsou buď veřejní čintelé, nebo všeobecně známé osoby.