Untitled
(1-1) (2-2) (3-3) (4-4) (5-5) (6-6) (7-7) (8-8) (9-9) (10-10) (11-11) (12-12) (13-13) (14-14) (15-15)   >>

Boj se zimou a s úřady v r. 2006

Nenechte se oblbnout úřady! Jako občané tohoto státu máte svá práva, která úřady některým občanům přiznávají a dokonce nadlepšují, zatímco ostatním občanům je upírají, a dokonce preferují tu první, dalo by se říci tu protežovanou skupinu občanů na úkor těch ostatních, které úřady mají za méněhodnotné až méněcenné.
Trvejte na prohrnování cest ke svým domům a nemovitostem! Máte na to právo.
Bojujte za svá práva, nenechte si je bezostyšně brát!

Přečtěte si, jak bojujeme my na Šumavě se stále bolševickou mocí v obci – městě Vimperk.

Pokud byste měli nějaké připomínky, nápady nebo nám chtěli vyjádřit podporu, pište do Fóra Rance Šumava na této stránce!

Poznámka:
V této internetové verzi bylo místo našich konkrétních jmen použito termínu "občané lokality Velký Dům", a to z jednoduchého důvodu. My obyčejní občané jsme stále soukromé osoby, představitelé obcí jsou buď veřejní čintelé, nebo všeobecně známé osoby.

(1-1) (2-2) (3-3) (4-4) (5-5) (6-6) (7-7) (8-8) (9-9) (10-10) (11-11) (12-12) (13-13) (14-14) (15-15)   >>

<< zpět

domů  | info  | jazyky  | kalendáře  | kuchyně  | nezbytnosti  | šumava  | fórum a diskuze  | fotogalerie |
mapy  | odkazy - links  | statistiky  | kontakt - emajl  |