Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Co budou sudetští Němci požadovat v Lisabonské EU

Přečtěte si, co sudetští Němci prohlásili v roce 1961, co tehdy požadovali a na čem stále trvají dodnes. A že to budou v Evropské Unii uplatňovat po podepsání a ratifikaci Lisabonské smlouvy, s tím si buďme jisti.
Je to ve "Stanovisku k sudetské otázce" (20 bodů), zaujatém plénem sudetoněmecké rady a přijatém 7. května 1961 spolkovým shromážděním sudetoněmeckého krajanského sdružení. Můžete si ho stáhnout zde .

Osvěžme si to trochu: jako první šli Češi ze Sudet, pak šli Židi do plynu a teprve potom šli Sudeťáci do Říše. Jak by asi sudetští Němci chtěli obnovit práva a škody na životech v Osvětimi zplynovaným Židům?

Jen lehkověrný naivka zde může prohlašovat, že prezident Klaus nemá pravdu.