Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Poznámky k Benešovu dekretu č. 16

President Dr. Edvard Beneš se zasloužil o stát

1) Již v úvodu editace dekretu lze zjistit, že tento dekret byl zrušen již v r. 1948. Vědí to Němci? Vědí to Sudetští Němci?

2) Dekret byl zrušen mimo jiné proto, že se odvolával na přežité zákony z r. 1852 a 1878, a že ustanovení §14 a §17 byla duplicitní, neboť byla již obsažena ve stávajících zákonech republiky.

3) Tento dekret v §20 dokonce zmírňuje ustanovení zákona z r. 1923, kde trest smrti mění na trest 10 až 20 let vězení.

Zrušením tohoto dekretu v roce 1948 tak dochází k navrácení tvrdosti zákona z r. 1923, kdy se místo trestu 10 až 20 let vězení, zavedeným tímto dekretem, vrací zpět trest smrti. Vědí to ti, co usilují o zrušení Benešových dekretů? Vědí to Sudetští Němci?