Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Poznámky k Benešovu dekretu č. 33

1) Dle prohlášení našich státních představitelů a dle usnesení našich zákonodárných sborů od Ústavodárného Národního Shromáždění po r. 1945 až po Parlamenty po r. 1989 má naše dnešní republika právní kontinuitu od 1. Republiky od r. 1918, přes Benešovy dekrety, republiku 1945 až 1948, přes komunismus 1948 až 1989 až do dnešního právního stavu.

2) Na základě bodu 1) a ze znění Benešova dekretu č. 33 vyplývá následující:

Zrušení Benešova dekretu č. 33 by mělo tyto důsledky:

a) Sudetští Němci se opět stávají našimi občany, a to s tím, že jejich československé občanství nebylo nikdy přerušeno.
b) V tomto případě ale platí, že přihlášením se k Německé Říši se dle našich zákonů, platných před a v době obsazení Sudet Němci, dopustili velezrady.
c) Velezrada je trestný čin, který je nepromlčitelný.
d) Za velezradu v roce 1938 a 1939 je při kontinuitě tehdejšího práva trest smrti a propadnutí veškerého majetku ve prospěch státu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Sudetští Němci prosadí zrušení Benešova dekretu č. 33, měl by jim být jako našim občanům vrácen všechen po válce zabavený majetek. Ale, při nejbližší návštěvě naší republiky by měli být jako občané České republiky zajištěni, obžalováni, usvědčeni, odsouzeni a popraveni, a všechen jejich dnešní majetek by jim měl být konfiskován ve prospěch České republiky dle práva. Totéž by se samozřejmě vztahovalo na všechny Sudetské Němce v celé Evropské Unii po našem přijetí a vstupu do EU.