Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

P. Kohout k Němcům v roce 2002

Pavel Kohout k Němcům a Sudeťákům

Dámy a pánové, vy zapomínáte, že nejenom v Československu, ale i třeba ve Francii, v Holandsku, v Belgii se první dva roky po válce vůbec nehrál Beethoven ani Bach, natož aby se vydával nějaký Goethe nebo Schiller. Na tak strašlivou nenávist si tehdy Němci zadělali. Těžko se po šedesáti letech můžete domáhat nějakého jiného pohledu na tu dobu. Ano, můžeme si říci, že odsun byl často nelidský. Češi byli špatní vítězové, dopustili, aby se odplaty chopili darebáci a devianti, od těchto odporných jevů se musí distancovat ještě výrazněji, ale to nic nemění na tom, že jste bezpodmínečně prohráli vámi rozpoutanou válku. Nemůžete ji zkoušet dodatečně omluvit a tím méně vyhrát, na to nepřistoupí nejen Češi.