Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Poznámky k termínu „kolektivní vina“.

Poznámka k uplatňování kolektivní viny.

V současné době je nám, Čechům, vyčítáno, že jsme po skončení druhé světové války uplatňovali vůči Němcům princip kolektivní viny. Ať již při vystěhovávání z jejich domovů, nebo pak při jejich konečném vysídlení z republiky.

Takové výčitky však může uplatňovat jen ten, kdo válku nezažil, anebo chce dodatečně upravovat její jednoznačný, již 57 let známý výsledek pod záminkou, že termín národ nahradí termínem kolektiv.

Byl to přeci Hitler, kdo nastolil kategorii národa, nacionalismu, a ničeho jiného než národ, ke které se Němci jako národ hrdě a rádi přihlásili a chutě ji všude uplatňovali. Pak se k tomuto metamorfovanému němectví, tedy německému nacionalismu, radostně a spontánně přihlásili i Rakušáci. Dalo by se tehdy říci, že všichni, jako jeden národ. Pod jednu říši a jednoho Vůdce. A není divu, vždyť byl Hitler jejich, byl to přeci Rakušák! Hitler pracoval dvanáct let na tom, aby tyto kategorie byly ztotožněny s národem Německým, a aby se i v ostatních státech vžily a nakonec byly akceptovány jako jediné možné řešení příštího uspořádání světa, což se mu nakonec podařilo. Toto Hitlerovo řešení přijal Roosevelt za U.S.A., Churchil za Velkou Británii a Stalin za Sovětský Svaz. Že se k tomuto řešení přidal i Beneš za ČSR, vyplývá z celé logiky událostí.

Co jiného pak mohli Němci čekat po skončení jimi prohrané války, než to, že kategorie, které oni zavedli, budou uplatňovány na ně samotné, a to ještě zdaleka ne v takovém měřítku, v jakém je oni na ostatní svět uplatňovali po celých šest let jejich války.

Zde se nejedná o uplatňování kolektivní viny od Čechů, Poláků a ostatních národů na Němce po skončení druhé světové války. Je to přeci jen a pouze uplatňování téhož národního principu, který Němci postupně, nejprve jako nacisté a posléze jako nadlidé uplatňovali vůči všem ostatním národům od roku 1933.

Němci se hodně změnili, a mnoho svých chyb a omylů uznali. Měli by proto už konečně přistoupit i na to, že válku nerozpoutal nějaký kolektiv, ale národ. Německý národ.

Otázka jaksi "mimo soutěž": měli snad Češi provádět se Sudetskými Němci selekci, jakou prováděli Němci s vězni a Židy v koncentrácích? Ano. Tu selekci Češi prováděli. Vždyť ty podlidi, ty špinavé české svině (Tschechische Schweine) to více než šest let učili Nadlidé, Německá Rasa.

Bylo to dobře, nebo špatně? Lze s tím žít, nebo nelze? Pakliže se ještě dokážeme takto ptát, žijeme. A je jen na nás, žijících, jak se s těmito zážitky popasujeme. Zdali si znovu začneme kroutit krky, nebo spolu dokážeme zajít na pivo a trochu škobrtavě si pokecat, aniž bychom se pak přiopilí povraždili.

Poznámka:
V předvečer války (II. světové) vydal protektor von Neurath (Protektorátu Čechy a Morava) zvláštní výnosy namířené proti sabotáži. Vyhlášky varovaly, že za podvratnou činnost budou zodpovídat nejen individuální viníci, ale veškeré obyvatelstvo. Styl tohoto násilnického oznámení ukazuje na autorství K.H. Franka, podepsán je ale von Neurath. Získal tak pochybnou čest být prvním nacistickým úředníkem, který zavedl princip kolektivní viny v nacisty ovládané Evropě.
VOB, 1939, s. 83-84. Trial, XXXIX, s. 535-36.
Z knihy Vojtěcha Mastného: Protektorát a osud českého odboje, přeložil David Falada, EUROLEX BOHEMIA, Praha, 2003.